Wat is een mantelzorgwoning?

Wat is een mantelzorgwoning?

In Nederland verlenen ruim 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg aan een naast familielid of een vriend. Deze mantelzorgers maken het mogelijk voor hulpbehoevende personen om langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Een mantelzorgwoning biedt voor beide partijen een interessante oplossing. Meer weten over een mantelzorgwoning? Lees dan verder!

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning (ook wel zorgwoning genoemd) is een woning voor een hulpbehoevend persoon en is gebouwd/geplaatst op het terrein van de persoon die de mantelzorg verleent. Vaak is de zorgverlener een naast familielid of een vriend van de persoon die zorg nodig heeft.

Voor wie is een mantelzorgwoning geschikt?

Mantelzorgwoningen worden vaak bewoond door ouderen die niet langer alleen thuis kunnen blijven wonen. Echter zijn mantelzorgwoningen niet alleen geschikt voor ouderen. Een mantelzorgwoning is geschikt voor ieder hulpbehoevend persoon, zoals bijvoorbeeld chronisch zieken of gehandicapten. Het is voor veel mensen prettig om te kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving met bekenden om hen heen.

Soorten mantelzorgwoningen:

In veel gevallen wordt een mantelzorgwoning in de tuin geplaatst. Je kan er ook voor kiezen om een mantelzorgwoning aan je huis te laten bouwen of een bestaand bouwwerk om te laten toveren tot een mantelzorgwoning, bijvoorbeeld een garage of een tuinhuis.

Wat zijn de voordelen van een mantelzorgwoning?

 1. Zorgbehoevende persoon kan langer zelfstandig blijven wonen op een vertrouwde plek
 2. Een mantelzorgwoning kan geheel naar de wensen van de persoon worden ingericht
 3. De mantelzorger bespaart veel tijd en kosten omdat de zorgbehoevende persoon nu dichtbij woont en de zorg kan hierdoor gemakkelijker gecombineerd worden met werk, het gezin of eventuele hobby’s
 4. De mantelzorger hoeft geen aanpassingen te verrichten aan haar/zijn eigen woning
 5. De privacy van de mantelzorger blijft gewaarborgd doordat hij/zij de zorgbehoevende persoon niet zelf in huis hoeft te nemen
 6. Voor een mantelzorgwoning is geen vergunning nodig wanneer deze op eigen terrein geplaatst wordt (behalve wanneer er een bepaald bestemmingsplan is).

Is een mantelzorgwoning vergunningsvrij?

Voor het plaatsen/bouwen van een mantelzorgwoning is geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig wanneer deze op eigen terrein geplaatst wordt. Het is niet nodig om de gemeente op de hoogte te stellen van je bouwplannen. Het is alleen noodzaak dat je voldoet aan het bouwbesluit 2012. In dit bouwbesluit staan regels met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid. Je kunt ook altijd hiernaar informeren bij je gemeente.

Is een mantelzorgwoning een WOZ-object?

De WOZ-wet (Waardering Onroerende Zaken) bepaalt dat wanneer twee of meer eigendommen samen dezelfde belastingplichtigen in gebruik nemen zij bij elkaar horen en als één object beschouwd worden. Een mantelzorgwoning zal dus geen extra WOZ-belasting met zich meebrengen.

Zijn kosten fiscaal aftrekbaar?

Omdat een mantelzorgwoning een tijdelijke woning is zijn de kosten niet aftrekbaar. Dit geldt ook voor de hypotheekrente die betaald wordt voor de hypotheek van de mantelzorgwoning. Daarnaast worden de kosten van de woning niet gezien als aftrekbare zorgkosten. Een mantelzorgwoning is dus een investering die geheel voor eigen rekening komt van de zorgbehoevende persoon of de zorgverlener.

Welke eisen gelden er voor een mantelzorgwoning?

 • In een mantelzorgwoning mag slecht één huishouden wonen. Dit huishouden moet minstens bestaan uit één zorgbehoevend persoon.
 • Houdt de mantelzorg op? Dan mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. De woning hoeft niet van uw terrein gehaald te worden, wel dient de badkamer en de keuken verwijderd te worden. De woning moet zo aangepast worden dat het niet meer bewoond kan worden.
 • Het oppervlak van een mantelzorgwoning mag slechts 100 vierkante meter zijn.
 • Een mantelzorgwoning mag maximaal 3 meter hoog zijn.
 • Er moet een mantelzorgrelatie zijn tussen de verzorger en de zorgbehoevende persoon voordat er gebouwd wordt.
 • Een mantelzorgwoning mag maximaal 15 jaar bestaan, daarna dient er een vergunning aangevraagd te worden.
Geen reactie's

Geef een reactie